KIKINDA- Koristan marker u dijagnostici! CRP (C reaktivni protein) je parametar akutne faze bolesti i veoma je značajan za upotpunjavanje kliničke slike o postojanju, pre svega, akutnog zapaljenja, a u određenoj meri i o drugim bolestima.

Kako kaže prof. dr Milan Ubavić, vlasnik Medlab Laboratorije, ranije su se koristile takozvane kvalitativne metode koje su davale samo okvirnu nformaciju da li akutnog zapaljenja ima ili nema. Razvojem boljih i osetljivijih testova, u poslednjih nekoliko godina, u upotrebi su kvantitativne metode utvrđivanja CRP koje su vrlo precizne i  imaju raspone vrednosti od 5 do 200 i više jedinica:

-Zahvaljujući tom napretku u dijagnostičkoj proceduri zapaljenja, dobili smo odličan marker zapaljenja. Međutim, ovaj parametar uz kompletnu krvnu sliku može i mora da tumači samo lekar, jer nestručno lice može doneti pogrešan zaključak.

Naime, veoma je važno da se zna vreme kada je zapaljenje počelo, bez obzira da li je virusno ili bakterijsko! Ako se to zna onda i CRP ima upotrebljivu vrednost, jer je njegova vrednost najveća 3 do 5 dana od početka bolesti,  a potom se smanjuje- kaže prof. dr Ubavić i nastavlja:

– Važno je istaći da smanjivanje vrednosti ne znači i izlečenje, već se mora taj nalaz kombinovati sa nalazom kompletne krvne slike i sa tamo prisutnim parametrima bele krvne slike. Tek nakon toga se može doneti zaključak o tome da li se bolest povlači ili razvija, ili se možda čak i uzročnik promenio.

Nije redak slučaj da se nakon ili u toku  virusne infekcije “nakači” neka bakterijska infekcija. Takođe, na osnovu vrednosti CRP i KKS može se zaključiti da je propisana antibakerijska terapija neadekvatna, pa je potrebno i antibiotik promeniti. Sve u svemu, ogroman je  praktični značaj upotrebe ova  dva parametra- podvlači prof. dr Ubavić. Kada su upale u pitanju, važi okvirno pravilo:

CRP do 50-60-70 jedinica uz uredan i snižen broj ukupnih leukocita, povećanje limfocita=virusna infekcija

CRP preko 50-60-70 jedinica uz povećan broj leukocita i povećan broj granulocita=bakterijska infekcija.

Vlasnik Medlab Laboratorije uverava pacijente da se količina antibiotika koja se danas prepisuje može smanjiti samo u slučaju  bakterijskog oboljenja:

– O značaju smanjenja upotrebe antibiotika se naveliko priča, ali malo šta preduzima. Ovo je jedan od načina da se smanji česta i neretko, nepotrebna  upotreba istih- zaključuje prof. dr Ubavić.

Medlab u Kikindi

Laboratorija Medlab nalazi se u centru grada, u ulici Generala Drapšina 34. Radnim  danima je pacijentima na usluzi od 7 do 14 i od 17 do 19 časova. Subotom radi od 8 do 12 sati. Kontakt telefon: 0230/436-836.