KIKINDA- Sove utine, koje su Kikindu na svetskoj mapi učinile prepoznatljivom, kao najveće urbano stanište na planeti, samo su jedno od prirodnih bogatstva kojima možemo da se dičimo.

Skoro dve trećine ptica nastanjenih u Specijalnom rezervatu prirode “Pašnjaci velike droplje” čine zaštićene i ugrožene vrste. Patka njorka, ritska sova, stepska trepteljka, sivi svračak, velika droplja i druge ptice svoj dom su našle u ovom delu Banata.

Malo je poznato da se u “Pašnjacima velike droplje” nalazi jedino gnezdo orla krstaša u Srbiji. Upravo će o ovoj temi zaposleni u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivrede i ruralnog razvoja, do kraja novembra, pričati srednjoškolcima i osnovcima na stručnim predavanjima.

– Cilj ovih predavanja je da se deca edukuju o pravim prirodnim ekološkim fenomenima koje imamo, da nauče kako da zaštite životinje, ali i da prenesu vest o ovome kako bi drugi došli da vide ono po čemu smo mi jedinstveni i prepoznatljivi- objasnila je Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata. Đaci će imati priliku da čuju više i o konkretnim stavrima koje je lokalna samouprava preduzela po pitanju zaštite, očuvanja i promocije prirodnih bogatstava:

– Doneli smo različite akte i odluke, učestvovali smo u sinhronom brojanju jedinki, bavili smo se monitoringom ptica koje su na području grada, ali i gnezdećim populacijama. Razvili smo dobru saradnju sa Centrom za zaštitu sova Srbije- objasnila je sekretarka.

Stručna predavanja o zaštićenim vrstama ptica u Ekonomsko-trgovinskoj školi predstavljaju i prvu aktivnost u okviru “Sovembra”. S obzirom na to da je ovo već osma godina kako se manifestacija organizuje, a akcenat se stavlja na edukaciji, đaci su pokazali i određeno predznanje:

– Znam da je Kikinda najveće gradsko zimovalište sova utina na svetu. Moramo da ih čuvamo, a to ćemo postići tako što nećemo zagađivati životnu sredinu- objasnila je Dunja Stevanov, učenica Ekonosmko-trgovinske škole.

U nastavku “Sovembra”, do kraja meseca, biće organizovane radionice, predavanja, izložbe, projekcije filmova, predstave i druge aktivnosti, čiji je zajednički cilj zaštita prirodnog fenomena po kom je Kikinda poznata.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)