KIKINDA- Konkurs za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja otvoren je do  16. decembra. U prilici ste da nominujete kandidate, koji po vašem mišljenju zaslužuju da budu nagrađeni najviših gradskim priznanjima. Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva.

Ovo, ali i ostala gradska priznanja dodeljuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem, odnosno, sedištem na teritoriji grada Kikinde. Kao što smo već pisali, odlukom o nagradama i priznanjima grada Kikinde, usvojenoj na poslednjoj sednici lokalnog parlamenta, ustanovljena su  priznanja za značajna ostvarenja u šest različitih oblasti.

Nazvana su po znamenitim građanima Kikinde, koji su dali nesporan i značajan doprinos u oblasti svoga rada i delovanja. U skladu sa tim, gradsko priznanje u oblasti obrazovanja nosi naziv “Dr Pavle Kenđelac”, kulture “Jovan Ćirilov”, privrede i preduzetništva “Stefan Bon”, sporta “Nika Mirkov”, zdravstva “Dr Ranko Petrović”, a za oblast humanosti i dobrotvornog rada “Melanija Nikolić Gaičić”. Odabrane pojedince predložio je Klub istoričara Kikinde.

Predloge za dodelu nagrada i javnih priznanja grada Kikinde mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci iz naše sredine, a dostavljaju se u pisanoj formi. Treba da sadrži podatke o kandidatu i rezultatima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže, kao i eventualne dokaze koji potvrđuju navode iz obrazloženja. Odluku o laureatima donosi Komisija za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja.

Najkasnije do 16. decembra, potrebno je da predloge za nagrađivanje priložite u kancelariji br. 81, u Gradskoj kući sa naznakom “ZA NAGRADE GRADA KIKINDE”. Dodatne informacije očekuju vas u Službi Skupštine, gradonačelnika i Gradskog veća, ali i na broj telefona 0230/410-115. Odluku o dodeli Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja saopštiće i uručiti gradonačelnik na svečanosti povodom proslave 28. decembra, kada se obeležava Praznik grada Kikinde.

(foto, Čedomir Vujanić i GRASKI)