KIKINDA- Da je Udruženja potrošača Kikinda bilo u pravu kad je tvrdio da JP “Srbijagas” nije smeo da pojedinim potrošačima, koje ne mogu da isključe sa distributivne mreže, naplaćuje 50 odsto veću cenu kubika gasa, pokazala je odluka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

U rešenju stoji da je JP “Srbijagas” učinio povredu kolektivnog interesa potrošača tako što je nepoštenom i obmanjujućom poslovnom praksom doveo u zabludu potrošače da je primenom odluke direktora promenjena cena gasa za neovlašćeno korišćenje, pa ga navodi da donese ekonomsku odluku, koju inače ne bi doveo, kao i da je učinio povredu kolektivnog interesa potrošača.

Nalaže se pravnom licu da prestane sa nepoštenom poslovnom praksom i zabranjuje mu se takvo i slično postupanje ubuduće. U rešenju još stoji da se pravnom licu nalaže da prekine sa kršenjem odredbi Zakona o zaštiti potrošača i da se uzdrži od toga ubuduće.

Darko Cvijan iz Udruženja potrošača Kikinda, podseća da je “Srbijagas”, odlukom generalnog direktora, potrošačima koji nisu dozvolili da ih isključe sa mreže, naplaćivao gas 50 odsto više:

– To nije u skladu sa odlukom Vlade Srbije, odnosno Agencije za energetiku. Tu odluku je “Srbijagas” sprovodio do juna, odnosno jula 2019. Takav način poslovanja smo osporili nakon serije sastanaka sa čelnicima “Srbijagasa”. Odluka o ovakvom načinu naplate je povučena, a najzad je stiglo i rešenje nadležnog ministarstva da smo bili u pravu – izjavio je Cvijan.

Zahtev za zaštitu kolektivnog interesa potrošača podnet je na osnovu prijava osam domaćinstava sa teritorije grada koje je “Srbijagas” hteo da isključi sa distributivne mreže tokom zime za šta nisu imali pravo. Staračka domaćinstva imala su dugovanja za gas zbog niskih primanja:

-Sve koji su se našli u sličnoj situaciji, pozivam  da nam se jave jer sumnjamo da je broj oštećenih veći. Prošao je zakonski rok za nadoknadu štete. Sa advoktaskom kancelarijom sa kojom sarađujemo, razmatramo mogućnost da se oštećenim potrošačima nadoknadi novac koji su plaćali nelegalnom odlukom. Pokušaćemo da nađemo model da se refundira novac za koji su oštećeni- kazao je Cvijan.