KIKINDA- Radionica “Simulacija rada ombudsmana” bila je prilika da se đaci Ekonomsko-trgovinske škole bolje upoznaju sa institucijom zaštinika građana, ali nauče nešto o radu Gradske uprave i inspekcijskih službi. O korisnosti i potrebi za organizovanjem ove radionice govori i činjenica da većina prisutnih mladih nije upućena u to šta zaštitnik građana zapravo radi:

-Nismo ranije mali priliku da čujemo nešto više o radu ombudsmanu. Ovo je veliko iskustvo za nas. Pošto sam ja predsednica Parlamenta naše škole, sve što sam naučila pokušaću da prenesem našim đacima, ali i drugoj deci, a to je da je ombudsman tu da zaštiti nas i naša prava – rekla je učenica Viktorija Gomboš.

I Milica Vesin, učenica Ekonomsko-trgovinske škole, priznaje da se prvi put srela sa ovom temom. Srećom, pozvana sam da učestvujem na ovoj radionici- kazala je ona. Đaci koji su učestvovali na radionici bili su podeljeni u grupe, a svaka je imala poseban zadatak napravljen od stvarnih primera iz prakse ombudsmana. Ovakav način edukacije, prema rečima obudsmana Grada Kikinde Milana Novakovića je korisniji, u odnosu na suvoparno predavanje:

– Kada deca jednom prođu kroz simulaciju, igrajući uloge, lakše će naučiti. Upoznali su se sa radom ombudsmana, Gradske uprave i inspekcija. Videli su sa čim se ombudsman susreće u svom radu i kako rešava pritužbe- objasnio je lokalni zaštitnik građana. Radionica je održana u okviru “Festivala prava deteta” koju organizuje pokrajinski zaštitinik građana povodom obeležavanja 30 godina od donošenja “Konvencije o pravima deteta”.

Ovaj dokument, prema rečima zamenika pokrajinskog obudsmana Milana Dakića, najvažniji je dokument koji uređuje ovu oblast, a značajan je zbog svoje sadržine i mehanizama koji se primenjuju i ostvaruju. Međutim, praksa pokazuje da deca još uvek nisu dovoljno upoznata sa svojim pravima:

Poslednji podatak iz našeg istraživanja, koji govori o prijavama nasilja, zlostavljanju, zanemarivanju, a koje je obuhvatilo sve Centre za socijalni rad u Vojvodini, pokazuje da samo jedan odsto prijava čine one koje su sama deca podnela. Deca još uvek nisu svesna svojih prava, ali je cilj da ih učimo o tome, jer na taj način ona uče da prava pripadaju drugima, da postoje određena ograničenja i odgovornosti- rekao je Dakić.

On je dodao da je upravo održana radionica jedan od način da se deca upoznaju sa njima. Kada je u pitanju povreda prava deteta, lokalni zaštitnik građana u svom dosadašnjem mandatu nije se susretao sa pritužbama u ovoj oblasti.

(foto, Čedomir Vujanić)