KIKINDA- Edukaciji prosvetnih radnika i dece, ali i konstantnim ulaganjima u objekat, zaposleni u kikindskom Centru za stručno usavršavanje posvećeni su od oktobra 2010 godine, kad je ustanova i otvorena.

Veliki broj stručnih skupova i seminara opredelio je poslovostvo institucije regionalnog karaktera da razmišlja o povećanju smeštajnih kapaciteta.

Do kraja godine, planovi će biti konkretizovani. Uz postojeće dve dvokrevetne sobe, kikindski SCU raspolagaće prostorom za smeštaj osam osoba.

Za širenje smeštajnih kapaciteta poslužiće potkrovlje koje će se do kraja godine, prema najavi Dejana Karanovića, direktora ove ustanove, dobiti drugu namenu. Ove, ali i radove u dvorištu, finansiraće resorno ministarstvo:

– U okviru Programa raspodele investicionih sredstava za 2021. godinu, od Ministarstva prosvete dobili smo 10 miliona i 350 hiljada dinara. Pored adaptacije potrovlja, u nameri smo  da terasu pretvorimo u klub salu.

Koristiće nam za seminare, radionice i slične aktivnosti. Očekujemo da se ovi investicioni radovi okončaju do kraja godine.-Veliku zahvalnost dugujem Svetislavu Vukmirici, pomoćniku gradonačelnika, jer nam je pomogao prilikom apliciranja rekao je Karanović.

Park nauke, koji je otvoren krajem 2015. godine, a nedugo zatim i Naučni klub, tek su neka od dostignuća Centra za stručno usavršavanje tokom prve decenije postojanja i rada.

Članica GV za kulturu i obrazovanje, Milena Živkov, ukazala je da lokalna samoprava podržava rad CSU od početka osnivanja i rada:

-Sasvim je sigurno je da će nakon ovih ulaganja dodatno poboljšati uslove rada, ali i da će raspolagati većim smeštajnim kapacitetima. Grad će i dalje podržavati sve njigove aktivnosti. Neki naredni pokrajinski i republički konkursi, prilika su da obezbede dodatna sredstva- ocenila je Živkov.