KIKINDA- Nema više borova! Na Železničkom groblju, na periferiji grada, tokom prošle sedmice posečeni su borovi. Po gorostasnim stablima i drvoredu je ovo groblje bilo prepoznatljivo.

Železničko groblje je u ingerenciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Kikinda. Oni kažu da je seča obavljena u skladu sa propisima, odnosno da ništa nije urađeno “preko noći” i mimo zakona. Navode da je u pitanju višegodišnji problem i da su im se obraćali građani čiji najmiliji počivaju na tom groblju.

Oni su, kažu, tražili da se borovi uklone jer je već dolazilo do oštećenja nadgrobnih spomenika. Osim pisanih pritužbi građana, raspolažu odlukama Srpske pravoslavne crkvene opštine i Eparhijskog Upravnog odbora da se uklone stara stabla.

O ovom probleme se, kako ističu, razgovara gotovo deset godina. Još kažu da su se 2019. obraćali nadležnom gradskom Sekretarijatu, i dobili zvaničan odgovor i saglasnost.

Planiraju i da zasade novi drvored, neke druge biljne vrste, koji neće ugrožavaju bezbednost ljudi i spomenika. O tome će doneti zvaničnu odluku na nivou Srpske pravoslavne crkvene opštine Kikinda, kako nalažu zakon i propisi. Seča borova nije prošla neopaženo u našoj javnosti pa su se nezadovoljni građani obratili Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj tražeći objašnjenje:

– Nismo upoznati sa izvedenim radovima. Prema Odluci o održavanju javnih zelenih površina, odredbe navedene Odluke ne odnose se na uređenje groblja, koje je regulisano Odlukom o uređivanju groblja i sahranjivanju.

Za predmetnu lokaciju Srpska pravoslavna crkvena opština je, na osnovu upisa u katastar nepokretnosti, imalac prava na parcelu, a prema navedenoj Odluci, upravljač groblja. Razlog seče stabala možete dobiti samo od Srpske pravoslavne crkvene opštine- stoji u saopštenju resornog Sekretarijata. Iz Srpske pravoslavne crkvene opštine Kikinda poručuju da će se povodom seče borova obratiti saopštenjem za javnost.