KIKINDA- Od 1. oktobra do 15. decembra! Trajaće Popis poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Planirano je da u Popisu poljoprivrede učestvuje oko 3 000 popisivača, 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora.

Javni konkurs za izbor popisivača biće objavljen 15. avgusta, u 8 sati. Trajaće do 21. avgusta, do 20 sati. Prijave se obavljaju preko aplikacije koja je dostupna na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs

Pre početka Popisa biće organizovana petodnevna obuka za organizatore i neposredne izvršioce Popisa, po nivoima, radi obezbeđivanja jedinstvenog postupanja u tumačenju i primeni metodologije, prema planu i programu Zavoda. Podaci će se prikupiti metodom intervjua na terenu, od 1. oktobra do 15. decembra, na osnovu Adresara poljoprivrednih gazdinstava.

Rezultati Popisa biće objavljeni u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom, i to: preliminarni najkasnije do 31. januara 2024. godine, a konačni– sukcesivno do 31. decembra 2025. godine.

Popisni rezultati objaviće se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, isključivo u vidu agregiranih podataka, do nivoa naselja (prema lokaciji gazdinstva) za osnovna obeležja, odnosno do odgovarajućeg nivoa u zavisnosti od nivoa preciznosti koju obezbeđuje veličina uzoraka za ostala obeležja.

Učešće u Popisu je obavezno, a posebna pažnja, u svim fazama realizacije Popisa,  posvetiće se zaštiti podataka. Svi neposredni izvršioci Popisa dužni su da postupaju u skladu sa zakonom i da podatke do kojih dolaze u toku popisivanja čuvaju kao poslovnu tajnu.

Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka i svaka zloupotreba službenih statističkih podataka povlači prekršajnu odgovornost, u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023.