KIKINDA- Od 1. oktobra do 15. decembra! Trajaće Popis poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Planirano je da u Popisu poljoprivrede učestvuje oko 3 000 popisivača, 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora.

Javni konkurs za izbor popisivača danas je objavljen, a trajaće do 21. avgusta, do 20 sati. Prijave se obavljaju preko aplikacije koja je dostupna na sajtovima Republičkog zavoda za statistiku: www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima.Uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:

– državljanstvo Republike Srbije,

– prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji,

– najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave,

– stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;

– da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja. Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:

  1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
  2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu;
  3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci. Detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača mogu se naći Процедури за избор пописивача.