HORGOŠ- U blizini Graničkog prelaza Horgoš 2, na više lokacija, otkrivenna su 293 ilegalna migranta.

Zajedničkim radom, pripadnici Operativno-udarne grupe, novosadskog odreda Žandarmerije i njihovih kolega iz Policijske uprave u Kikindi i Subotici, ilegalni migranti su locirani i udaljeni sa tih lokacija.

Migranti su prevezeni u prihvatni centar gde će im biti obezbeđen adekvatan smeštaj. Kako stoji u saopštenju MUP-a, policija će nastaviti da preduzima sve mere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi očuvala stabilno stanje bezbednosti u ovom pograničnom području.

Prethodna akcija realizovan je početkom avgusta, a tada je u blizini Graničkog prelaza Horgoš 2, na više lokacija, otkriveno 314 ilegalnih migranata. Svi su autobusima prebačeni u prihvatni centar.