KIKINDA- Građanima su od ponedeljka ponovo dostupni šalteri Uprave za upravne poslove MUP-a u policijskim upravama i stanicama. To je slučaj i sa sedištem Policijske uprave u Kikindi. Građani nakon duže pauze ponovo mogu da podnose zahteve za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, ali i da prijave prebivališta i boravišta.

Ponovo na već dobro poznatim šalterima mogu da prilože dokumente  za registracije vozila, oružja, državljanstva, kao i da podignu ta dokumenta. Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove građani mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, a uz dokumentaciju potrebno je dostaviti i kontakt telefon podnosioca zahteva, preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata.

U vezi sa registracionim nalepnicama za vozila upisana u jedinstveni registar, Uprava za upravne poslove ističe da će se do 1. jula izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila.

Građani, kao i ranije, termin za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš mogu zakazati preko portala eUprava, a lična dokumenta kojima je istekao rok važenja za vreme vanrednog stanja, važiće do okončanja postupaka i donošenja odluka po zahtevima za izdavanje ličnih dokumenata, koji budu podneti u roku od 30 dana od prestanka vanrednog stanja.

Prijavu prebivališta za novorođeno dete roditelji, sa skeniranom dokumentacijom i drugim potrebnim podacima, mogu podneti elektronskim putem na imejl drzavljanstvalk.odsekuup@mup.gov.rs. Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je prilikom posete policijskim upravama i stanicama potrebno poštovati propisane mere zaštite.