KIKINDA- U 2030. godini, Kikindu vidimo kao ekonomski stabilan grad, kao atraktivno mesto za život. Grad u koji će se mladi vraćati nakon završenih studija i mesto koje će postati tranzit uz veliki protok robe i kapitala.

To je, između ostalog, tokom javne rasprave o Planu razvoja grada od 2022. do 2030. godine, strateškog dokumenta, koji je javnosti dostupan na www.kikinda.org.rs  i www.klerkikinda.rs  rekao Saša Tanackov, član GV za privredu i investicije:

-Važan deo Plana razvoja grada do 2030. godine usmeren je na demografsku sliku, koja je godina negativna. Tiče se podrške i pomoći mladima i porodicama, kako bi popravili negativan prirodni priraštaj. Kikindu vidimo kao industrijski centar.

I dalje želimo da budemo dobro mesto za porodični život, naročito porodica sa decom. Predvideli smo da nastavimo sa razvojem industrijske infrastrukture jer je privreda osnov za sve delatnosti. Nismo zanemarili obrazovanje, kulturu, sport, brigu o starima i zdravstvo- kazao je Tanackov.

U izradi Plana razvoja grada od 2022. do 2030. godine, učestvovali su predstavnici javnog, privatnog i sektora civilnog društva.

Za potrebe izrade ovog dokumenta obrazovano je šest radnih grupa i to za ekonomski razvoj, poljoprivredu i selo, sport, omladinu, socijalnu zaštitu i zdravstvo, obrazovanje, kulturu, nevladin sektor, medije i nacionalne manjine.

Tu su još i radne grupe za zaštitu životne sredine i za razvoj infrastrukture, komunalne delatnosti, bezbednosti i vanredne situacije. Javna rasprava kruna je jednogodišnjeg rada, u kom su bili angažovani i predstavnici Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj “Banat” iz Zrenjanina.

Njihov zadatak je bio da Plan razvoja grada zadovolji sve zakonske okvire kako bi bio sastavni deo Plana razvoja AP Vojvodine.