KIKINDA- Humano! Pikado klub “Mammoths” iz Kikinde, organizivaće dva turnira, a celokupan prihod nameniće za dalje lečenje naše mlade sugrađanke Nađe Janovan.

Daniel Šari, predsednik i jedan od osnivača kluba, kaže za naš portal da će organizovati dva turnira u parovima.

Prvi turnir održaće u subotu,  u prostorijama njihovog kluba u ulici Ive Lole Ribara. Drugi turnir u parovima, na programu je 25. februara u “Bifeu 67”:

-Sav novac od učešća igrača, ali sredstava koji se sakupe u kutijama prosledićemo našoj sugrađanki. Ovo je naš skroman doprinos za Nađu- rekao je Daniel.

Pomozite Nađi, pošaljite 1619 na 3030

Na sajtu fondacije “Budi human” stoji da je Nađa operisana 2013. godine usled anaplastičnog astrocitoma gradus III medule ( C72.0 Neoplasma malignum medullae spinalis) nakon čega je primala hemoterapije i redovno je praćena specijalističkim pregledima kičmenog stuba koji nisu pokazali sigurne znake recidiva procesa. Uz mider koji nosi, Nađa hoda i ide u školu. Sprovođeni su fizikalni tretmani na klinici za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”  gde je poboljšan funkcionalni nalaz.

Prisutne su i dalje postoperativne promene kao i izražena skolioza koja se kontroliše od strane ortopeda. Ustanovljena je i dijagnoza Paraplegije. Nađin hod je nestabilan. Ona nikada nije potrčala i igrala žmurke sa vršnjacima.

U nadi da će novi vid terapija pomoći i unaprediti Nađino zdravstveno stanje, porodica je odlučila da pokuša sa neurorobotskim terapijama koje iziskuju visoke troškove lečenja zbog čega je potrebna pomoć svih ljudi dobre volje u vidu donacija. Sredstva su potrebna za robotske terapije, medicinske aparate, kao i za fizikalne terapije.