KIKINDA- Nulti stepen tolerancije! Prema ljudima s one strane zakona ostaće prioritetan zadatak kikindske policije i u ovoj godini, ali će fokus biti stavljen na pojedine segmente, kako bi se popravilo povoljno stanje bezbednosti u našem gradu i Severnobanatskom okrugu.

Pavle Rajkov, načelnik kikindske policije, najavio je preduzimanje mera kako bi se na ulicama i putevima smanjio broj saobraćajnih nezgoda, pre svega, u domenu brzine. Ispostavilo se da je brzina najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda:

-Osim toga, nastojaćemo da zadržimo, ali i da unapredimo stanje bezbednosti koje je tokom prethodne godine bilo povoljno. Prevencija vršenja prekršaja i krivičnih dela, očuvanje stabilnog javnog reda i mira, i potpuna zaštita života, lične i imovinske sigurnosti građana Severnobanatskog okruga biće u fokusu našeg rada- rekao je Rajkov i osvrnuo se na  rezultate tokom 2022-23. godine:

– Stanje bezbednosti u tom periodu bilo je povoljno. Ukupan broj krivični dela je smanjen  za 13,40 odsto (2268-1964). Ako poredimo 2022. i 2023 godinu, jedino je do povećanja došlo u oblastu ekološkog kriminaliteta, i to za 70,59 odsto (34-58).

Uspešnost u rasvetljavanju krivičnih dela sa nepoznstim izvršiocem iznosi 54 odsto. Kad je reč o najtežim krivičnim delima, prethodne godine je registrovano jedno ubistvo, tri ubistva u pokušaju, ali i jedno ubistvo koje nije rasvetljeno. Registrovano je jedno silovanje, 23 krivičnih dela teška telesna povreda i po jedno razbojništvo i iznuda.

Sva krivična dela su rasvetljenja, osim spomenutog ubistva, koje je izvršeno u migrantskoj populaciji, a desilo se 27. oktobra u ataru Horgoša. Radimo na ovom slučaju i očekujem najkasnije do aprila da ga rešimo- rekao je Rajkov.

Na ulicama i putevima Severnobanatskog okruga, tokom prethodne godine, poginulo je pet osoba, značajno manje u odnosu na 2022. Tada je stradalo 13 lica:

Broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 16,9 odsto (420-352). Od 15. septembra prošle godine, u primeni je Zakon sa izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji predviđa oštrije kazne za nesavesne vozače.

Beležimo trend smanjenja krivičnih dela nasilja u porodici sa 120 pretprošle na 118 prošle. Izrečene su 602 hitne mere i to: 413 privremenih zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu i prilazi joj i 189 mera privremenog udaljenja učionica iz stana. U nešto više od 78 procenata slučajeva, žene su žrtve nasilja u porodici- saopštio je Rajkov.

 Pokriveno 49 škola

Smanjen je broj krivičnih dela i ostalih događaja u školama. U svih 49 obrazovanih ustanova na području Severnobanatskom okruga i tokom drugog polugodišta dežuraće 69 policijskih službenika.

Migranti

Tokom prethodne godine, u saradnji sa Žandarmerijom i Republičkim komesarijatom za izbeglice, realizovana je 101 dislokacija i dislocirana 2.552 migranta. Nalazili su se u divljim kampovima i naseljenim mestima uz državnu granicu.

Formirana je radna grupa. Na terenu koju pokriva Policijska uparava Kikinda, borave Žandarmerija, Jedinice za obezbeđenje i SAJ:

– Nemamo puno migranata na terenu i sve koje zateknemo duž granice sankcionišemo prema važećima zakonima- kazao je Rajkov.

(foto, MUP i GRADSKI)