KIKINDA- Da su ovdašnji paori ovladali elektronskim licitacijama potvrdio je prvi krug, kad je nadležna Komisija za izdavanje državnog zemljišta utvrdila da je pristiglo svega nekoliko nepotpunih prijava. Ljuban Sredić, član GV za poljoprivredu i mesne zajednice, kaže da su tada stigle samo dve ili tri neispravne prijave:

– To znači da ceo postupak nije komplikovan. Procedura za izdavanje u drugom krugu  potpuno je identična, a odvija se preko aplikacije na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište. Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima biće ponuđeno u zakup 3.138 hektara u devet katastarsih opština, s obzirom da je u ruskoselskom ataru državno poljoprivredno zemljište već izdato, Cene su 20 odsto niže u odnosu na prvi krug- rekao je Sredić.

Cena za njive prve klase, voćnjake i vinograde iznosi 23.700 dinara, a za livade prve klase 5.700 dinara. Cena svake lošije klase je deset odsto niža. Rok za prijavu je 7. maj, do 14 sati. Otvaranje ponuda i rang lista najpovoljnijih ponuđača biće objavljena 21. maja– najavio je Sredić i dodao da se neće razmatrati  prijave koje stignu nakon naznačenog roka:

– Najviće zemljišta, pašnjaka i livada, preostalo je u katastarskim opštinama Iđoš, Sajan, Mokrin i Kikinda. U zakup je, ako računamo prethodne licitacije, ali i parcele izdate stočarima, u izdato 8.770 hektara državnog zemljišta. Po tom osnovu, u gradski budžet će se na godišnjem nivou sliti oko 65,5 miliona dinara- precizirao je Sredić.