KIKINDA- Afirmativne mere upisa romske dece u srednje škole i fakultete, sagledavanje i rešavanje stambenog pitanja i veća zapošljivost Roma bile u neke od tema sastanka održanog u sedištu Severnobanatskog okruga. Predstavnici romske nacionalne zajednice izneli su zvaničnicima lokalnih samouprava i potrebe koje su se našle i u planu Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine. To je kazao Dalibor Nakić, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine:

-Zdravsteni medijatori, pedagoški asistenti, koordinatori za romska pitanja važan su deo lokalne zajednice i preostaje da vidimo kako da njihov rad bude što efikasniji. Uključivanjem Roma u društvene tokove država može da dobije značajan resurs u vreme kada u svim državama raste potreba za radnom snagom- rekao je Nakić.

Direktor Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, Miloš Nikolić, takođe je istakao važnost zapošljavanja Roma, dok je Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica, kao primer dobre prakse navela opštinu Senta. U tamošnjem Centru za socijalni rad zaposlen je socijalni medijator, jer su upravo Romi najveći korisnici socijalnih davanja. Gradonačelnik Kikinde, Pavle Markov, naveo je da je jedinstvo među Romima važno. Pozvao ih je budu što aktivniji u rešavanju problema čitave zajednice:

– Pozivam kvalitetne ljude koji imaju ideje i volju da poboljšaju uslove života čitave zajednice da kontaktiraju lokalnu samoupravu- precizirao je Markov. Načelnik Severnobanatskog upravnog okruga, Nikola Lukač, kazao je da romske zajednice preko svojih predstavnika u gradovima i opštinama treba da identifikuju probleme kako bi zajednički došli do rešenja.