SREMSKI KARLOVCI- Konkurs u okviru programa “Mladi su zakon 2022”, omogućava mladima da dobiju finansijsku i mentorsku podršku za realizaciju ideja koje odgovaraju potrebama lokalnih zajednica. Konkursom će biti podržano 135 omladinskih volonterskih projekata širom Srbije, u iznosu od 20.000 do 42.000 dinara po projektu.

Za učešće u programu mogu da se prijaviti neformalne grupe od minimalno pet osoba, od 15 do 30 godina, koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna osoba izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe.  Moa da bude punoletan i direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta. Na ovaj konkurs mogu da se jave  udruženja mladih, čiji Upravni odbor ima minimum dve trećine mladih, od 15 do 30 godina. Akcije mogu biti ekološke, obrazovne, socijalne, odnosno posebno usmerene ugroženim grupama ljudi, zatim renoviranje, kampanje, kulturni programi i mnoge druge.

Poziv za prijavu je otvoren do 10. jula do utroška sredstva. U toku je drugi krug konkursa koji je otvoren do 7. jula, a nakon toga presek za evaluacija projekata će biti na svake dve nedelje. Konkurs “Šta nam teško” sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine iz Sremskih Karlovaca, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, GM Optimist iz Gornjeg Milanovca, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Detelje o konkursu možete pronaći na https://stanamtesko.rs/konkurs/, a kontakte mentora na https://stanamtesko.rs/partneri-i-mentori/