KIKINDA- Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, koji se obeležava danas, 3. decembra, prilika je da se o problemima ove grupe ljudi priča glasnije i sluša pažljivije. Petar Budai, predsednik Udruženje slepih i slabovidih Kikinda, Čoka, Novi Kneževac, taksativno nabraja šta su njihovi najveći izazovi:

– Naš problem je faksimil, potpis koji neko priznaje, neko ne. Zakon o faksimilu nam je doneo dodatne probleme. Pored toga, tu su i zvučni semafori. Danas rade, sutra ne. Nama mnogo znače, jer pomoću njih znamo da li smo u mogućnosti ili ne da pređemo ulicu. Postoje i problemi u obrazovanjum jer ne postoje adekvatni udžbenici za slepe. Takođe, nema dovoljno personalnih asistenata- naglasio je Budai.

On je rekao da je ove godine navršeno 10 godina od kad je Srbija potpisala Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava osoba sa invaliditetom, te da je, prema njegovoj proceni, kvalitet života osoba sa invaliditetom nešto bolji. Kada je u pitanju lokal, poboljšanje kvaliteta života ogleda se u boljoj mobilnost osoba sa invaliditetom, odnosno izgrađene su rampe za korisnike kolica, a postavljene su i taktilne staze.

Predsednik Saveta osoba sa invaliditetom grada Kikinde, Ivan Zarić, izneo je podatak da oko 15 odsto stanovništva živi sa nekim oblikom invaliditeta i konstatovao da svakodnevica osobe sa invaliditetom nije jednostavna:

Najveći problemi su socijalne prirode, teško se živi. Drugi problem je zapošljavanje, zatim skupi lekovi, pristupačnost, parkiranje, a ono što osobama sa invaliditetom najviše nedostaje je pažnja- rekao je Zarić.

U rešavanje problema osoba sa invaliditetom važno je da se uključe svi segmenti društva. Kada je u pitanju uloga lokalne samouprave, gradonačelnik Pavle Markov rekao je da se lokalna samouprava trudi da brine o osobama sa invaliditetom, te da čini sve što može da bi se položaj ove grupe ljudi unapredio:

-Mi smo i ove godine, u okviru programa socijalne zaštite, predvideli i finansiranje rada svih udurženja. Ta sredstva se povećavaju svake godine- saopštio je Markov. Povodom obeležavanja Međunarodog dana osoba sa invalidtetom, u organizaciji Društva za cerbralnu i dečiju paralizu Kikinda, organizovan je skup članova 22 udruženja koja okupljaju osobe različitog invaliditeta.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)