KIKINDA- Udruženim sredstvima Ministarstva rudarstva i energetike i grada Kikinde, za neki od osam programa energetske efikasnosti, opredeljeno je osam miliona dinara.

Zainteresovani sugrađani i meštani naših sela prijave mogu da dostave do 21. jula, do 15 sati. To moraju da učine lično u zatvorenoj koverti, na šalteru broj dva u Uslužnom centru, ili preporučeno pošalju poštom. Za svaku od osam mera, subvencija je 50 odsto vrednosti radova.

Maksimalan iznos za zamenu spoljne stolarije po domaćinstvu je 140.000 dinara, za kupovinu kotla na gas 85.000, a kotla na biomasu je 110.000 dinara.

Za toplotne pumpe, najviše može da se dobije  250.000, za a solarne kolektore  140.000 dinara. Maksimalan iznos za zamenu cevne mreže je 120.000, izolaciju krovnog pokrivača 150.000, a za izolaciju zidova 210.000 dinara.  Da je interesovanje građana veće u odnosu na prošlu godinu kad je sklopljeno 75 ugovora, potvrdio je Nikola Jugin, energetski menadžer:

-Za razliku od prošle godine, kad je sufinansirana samo zamena stolarije, ove je javni poziv  raspisan za zamenu spoljne stolarije odnosno vrata i prozora, za izolaciju kuća zidova, krovnog pokrivača, tu su i subvencije za kupovinu ili zamenu kotlova na gas, kotolova na biomasu, zamena cevne mreže, radijatora, termoventila.

Sufinaniraće se i kupovina toplotnih pumpi i solarnih kolektora za pripremu tople potrošne vode. Ukupan budžet za ovaj projekat je 6,5 miliona dinara, s tim što treba napomenuti da je million i po  namenjeno javnom pozivu koji će biti raspisan kasno u jesen, a odnosi se isključivo na solarne panele– kaže Jugin i nastavlja:

-Svakog dana, od 11 do 13 sati, u Uslužom centrum, na šaltru broj tri,  dajemo sve informacije. U istom periodu, dostupan je i broj telefona 410-210. Kopija lične karte, predračun izvođača radova, list nepokretnosti i  dokaz o broju članova u domaćinstvu su dokumenta koja treba da se dostave- navodi Jugin.

Komisija po službenoj dužnosti traži dokument o plaćenom porezu, a prijavne obrasce građani dobijaju u Uslužnom centru ili ih mogu preuzeti sa sajta grada www.kikinda.org.rs.  Nadležni procenjuju da će se potpisivanje ugovora sa građanima koji su dobili sredstva, obaviti u prvoj polovini  septembra.

Važno je reći da će nakon završetka radova, nadležna komisija obići sva domaćinstva koja su dobila subvencije i utvrditi da li su sredstva utrošena u skladu sa predračunom. To je  i preduslov za dobijanje sredstava.