NOVI SAD- Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, poslednjeg dana januara, uspešno je okončalo 54. Međunarodni zimski popis ptica vodenih staništa. Više od 150 članova i volontera vredno je radilo na obilasku reka, jezera, ribnjaka, akumulacija, plavnih pašnjaka i slatina:

-Januar je i ove zime, kao i prethodnih godina, bio nepredvidljiv. Višednevne magle otežavale su rad na terenu, dok su temperature ispod nule zaledile većinu stajaćih voda i kanala. Dunav, Savu i Tisu smo pokrivali sa plovila, dok je većina lokaliteta bila obilažena peške. Više grupa posmatrača obišlo je 585 kilometara rečnog toka Dunava, kao i brojna vodoplavna područja sa obe strane obale. Peške je ponovo prođen ceo tok Zapadne Morave od 220 kilometara, a po prvi put obiđen je i veći deo toka Ibra- izjavio je Marko Šćiban iz DZPPS i nastavio:

-Ptice su ponovo prebrojane i na Drini, Nišavi, Dičini, Čemernici, Limu, Zasavici, Jegričkoj, Timoku, Bosutu, Studenici, Peku i brojnim drugim vodenim površinama. Posle više godine pauze ponovo smo uspeli da organizujemo brojanje na akumulaciji Gazivode na Кosovu i Metohiji- naveo je Šćiban Prema preliminarnim procenama, u januaru 2020. zabeleženo je preko 250.000 ptica vodenih staništa.

Dve najbrojnije vrste bile su gluvara i obični galeb, a ponovo su pronađene neke vrlo retke vrste. Na zimovanju kod nas po prvi put su potvrđeni ševarski trstenjak, crni labud i crni turpan, dok je žutokljuni morski gnjurac po prvi put zabeležen u Srbiji. Od ostalih veoma retkih vrsta beleženi su još utva zlatokrila, mali i veliki labudovi, baršunasti turpani, srednji ronci, crni orlovi, ušati gnjuraci, riđogrle guske i mali galebovi:

– Ove godine prvi put je sproveden detaljan popis labudova, beleženo je koliko je bilo mladih, odnosno odraslih ptica. Nažalost, ustanovljeno je da su odrasle jedinke u značajnoj većini, što znači da im je niska uspešnost gnežđenja i preživljavanja mladih- ocenio je Šćiban.

(foto, DZPPS)