KIKINDA- Više od 100 miliona dinara koštaće opremanje nove indutrijske zone “Rasadnik”, na periferiji Kikinde kod kružnog toka i MSK. To je danas saopštio Saša Tanackov, član GV za privredu i investcije. Kako je rekao, zajedničkim ulaganjem države i privrede, nameni će se privesti ova industrijska zona, koja se prostire na 22,6 hektara:

– Od Ministarstva privrede dobijeno je oko 45 miliona dinara za izgradnju interne saobraćajnice u industrijskoj zoni “Rasadnik”. Učešće grada u ovom projektu je oko 60 miliona dinara. Njenim opremanje, Kikinda će postati daleko atarktivnija za nove investiture.

Pored lokacije i radne snage, njih zanima i kojom brzom mogu da dođu do svoje investicije. Predviđena je saobraćajnica, dužine 478 i širine sedam metara. Planirane su biciklističke i pešačke staze, dužine preko 900 metara, potom atmosferska kanalizacija, kao i javna rasveta. Pored ovog projekta, radi se na još jednom, a to je izgradnju nove trafo stanice, snage pet megavata. Investicija je vredna 33,9 miliona dinara- precizirao je Tanackov i nastavio:

-Pregovaramo sa dva potencijalna investitora, uz posredovanje Razvojne agencije Srbije. Razgovori su odmakli i došlo se do veoma bitnih detalja. Očekujem da u ovoj godini, bar jedan od njih, donese konačnu odluku. Kikinda je prvi pik u odnosu na sve ostale lokacije u Srbiji.

Na ovoj lokaciji je neophodan i prečistač otpadnih voda jer ne postoji fekalna kanalizacija. S obzirom na to da iza Industrijske zone prolazi kanal, na obodu će se izgradi prečistač- saopštio je Tanackov.

Nastavlja se i sa zamenom vodovodnih cevi. Reč je o dvogodišnjem projektu, čija je ukupna vrednost 237,3 miliona dinara, a podrazumeva zajedničko ulaganje grada i Uprave za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Kikindi je iz Pokrajinske kase izdvojeno 90 miliona dinara za prvu fazu rekonstrukcije dela distributivne vodovodne mreže, Za tu namenu će se iz gradskog budžeta izdvojiti 20 miliona.

Reč je o dvogodišnjem projektu čija je ukupna vrednost 237,3 miliona dinara i zajedničko je ulaganje grada i Uprave za kapitalna ulaganja:

-Konkretno, saniraće se oko šest kilometara vodvodne mreže, a u 14 ulica zameniti azbest cementne cevi. Zamena cevi, u prvoj fazi, planirana je u ulicama: Branka Radičevića, Vojvode Mišića, Đure Daničića, Dušana Vasiljeva, Laze Kostića, Kumanovskoj, Đure Oličkova, Miroslava Antića, Barskoj, Nikole Pašića…

Procena je da će direktnu korist od ovog ulaganja imati više 500 domaćinstva, odnosno oko 2.000 Kikinđana. Zamena vodovodnih cevi kontinuirano se radi od 2007. godine, a do sada je završeno oko 30 odsto. Imamo dva prioritetna cilja, započetu izgradnju fabrike vode i zamena dotrajalih i neuslovnih vodovodnih cevi, za koju očekujemo da će početi 1. jula.

Do kraja iduće godine zamenićemo sve azbestne cevi u gradu- izjavio je Miroslav Dučić, član GV za komunalnu infeastrukturu i vanredne situacije.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)