KIKINDA- Gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj najavio je da će se u četvrtak i petak obaviti tretman odraslih formi komaraca sa zemlje. Do prskanja komaraca ipak neće doći.

Pčelari iz Kikinde i okolnih sela mogu da budu spokojni, jer je naknadno iz Gradske uprave potvrđeno da se prskanje komaraca odlaže i da će javnost o narednom terminu blagovremeno obavestiti. Situaciju je pojasnila Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj:

Javnost je u skladu sa zakonom blagovremeno obaveštena o tretmanu, planiranom nakon 18 sati, u vreme kad se pčele vraćaju u košnice, istim sredstvom kao i svih prethodnih godina.

Ipak,uzimajući u obzir nevolje koje su zadesile pčelare i mišljenje nadležnog Instituta, koji je vršio monitoring brojnosti larvi i odraslih formi komaraca, stekli su se uslovi da se tretman odloži za nekoliko dana. Očekujem da će građani imati razumevanja. Raniji pomori pčela nisu bili izazvani tretiranjem komaraca- saopštila je Krnić.

Tretman je trebalo da se obavi preparatom Aqua K-Othrine KW. Preparat je toksičan za pčele i njegovo dejstvo traje tri dana. Nakon što su se pčelari obratili nadležnima obratili i ukazali da nisu u mogućnosti da blagovremeno zaštite pčele, odlučeno je da se tretman komaraca odloži.