KIKINDA- Velike su šanse da i na predstojećim 36. “Danima ludaje”, Rumuni budu najbrojinji inostrani gosti. Izuzev prethodne kovid godine, poslednjih, u vreme trajanja ove  turističke manifestacije, rumunski jezik  dominantan je na trgu, u restoranima, kafićima i prodavnicama.

Pre tri godine, tokom “Dana ludaje”, Kikindu je posetilo čak 10.000 gostiju iz Rumunije. Sve su prilike da će tako biti i narednih dana. Na molbu Grada Kikinde, granične policije Srbije i Rumunije saglasile su se da granični prelaz Nakovo- Lunga, tokom trajanja 36 “Dana ludaje” radi non stop.

To znači da će od petka, od 7 ujutru, pa do nedelje, u ponoć, prelaz neprekidno biti otvoren. Za državljane Rumunije, za ulazak na teritoriju Republike Srbije, potrebni su sledeći dokumenti:

1.Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz SAD, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti- kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju).

2.Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo.

3.Potvrda o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci.

Pravilo se ne odnosi na lica koja su stanovnici pograničnog područja i koja su zaposleni na teritoriji Republike Srbije, odnosno susedne države, kojima je poslodavac iz Republike Srbije, odnosno Rumunije, izdao dokument o radnom angažmanu i na maloletna lica starosti do 12 godina.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)