KIKINDA- U narednih mesec dana, počev od 15. aprila, trajaće upis mališana u vrtiće Predškolske ustanove “Dragoljub Udicki” za narednu školsku godinu. Prema rečima direktorice Kristine Drljić, i ove godine, roditelji i staratelji decu će moći da upišu lično ili elektronskim putem:

– Roditelje koji će decu upisivati lično, treba da dođu u našu upravnu zgradu. Ove godine, u prvi razred osnovne škole, ispratićemo 432 mališana, ali u našim objektima ima mogućnosti i kapaciteta da upišemo više dece.

Kao i ranijih godina, u celodnevni boravak upisivaćemo samo decu čija su oba roditelja zaposlena. Upravo za ovaj boravak je i najveće interesovanje roditelja, kao i za jaslene grupe- navodi Drljić. Dokumentacija koju je potrebno doneti prilikom upisa, treba da sadrži popunjenu molbu za upis, zdravstveni list koji roditelji dobiju u Dečjem dispanzeru, kao i karton vakcinacije. Potrebna je i fotokopija izvoda iz matične knjige rođeni:

– Obavezan je takozvani MA obrazac koji izdaje poslodavac, kao i potvrda poslodavca o zaposlenju. Za roditelje koji su studenti neophodna je potvrda fakulteta ili visoke škole. Za treće, četvrto i naredno rođeno dete roditelj treba da dostavi fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih- precizira Drljić.

Za decu koja dobijaju dečiji dodatak potrebna je fotokopija poslednjeg dečijeg dodatka koje je važeće. Za decu smeštenu u hraniteljskim porodicama potrebna je fotkopija rešenja o hraniteljstvu, a roditelji koji samostalno obavljaju roditeljsko pravo, treba da dostave fotokopiju brakorazvodne odnosno druge presude.