KIKINDA- Prijavljivanje dece za upis u prvi razred počeće 27. marta. Obavljaće se u Uslužnom centru Gradske uprave, ali i u seoskim osnovnim školama, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. U prvi razred školske 2018/2019. godine upisuju se deca rođena od 1.marta 2011. do 29. februara 2012. godine, nakon provere spremnosti deteta, koju će obaviti školski psiholog.

U prvi razred mogu da se upišu i deca koja imaju šest i šest i po godina, i to nakon provere spremnosti za polazak u školu. Roditelji budućih đaka prvaka u obavezi su da prilikom upisa ponesu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete, uverenje o zdravstvenom pregledu deteta i ličnu kartu sa tačnom adresom stanovanja roditelja gde i dete stanuje.

Ako dete starije od sedam i po godina, zbog bolesti ili nekog drugog opravdanog razloga nije upisano u školu, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu provere znanja. Upis budućih đaka prvaka traje do 27. aprila, a sve dodatne informacije roditelji mogu da se dobiju u Sekretarijatu za društvene delatnosti ili putem telefona 0230/410-109. Nakon isteka predviđenog roka, prijavljivanje će se obavljati u nadležnom Sekretarijatu, kancelarija broj 17.