KIKINDA- Privredna društva i preduzetnici sa teritorije Grada Kikinde u obavezi su, da ukoliko imaju organizovan rad, u periodu između 20 sati uveče  5 ujutro, pošalju spiskove zaposlenih koji će u tom vremenskom intervalu ići ili će se vraćati s posla na mejl   [email protected] u za to predviđenoj formi koju je moguće preuzeti na adresi   https://pks.rs/vesti/hitno-obavestenje-2434

Dok ne bude uspostavljen elektronski sistem provere sa kikindskom policijom je dogovoreno sledeće. Od danas pa do ponedeljka, 23. marta, osim što će firme dnevno slati podatke na mejl Ministarstva privrede, Policijskoj upravi Kikinda treba da dostave štampani spisak radnika

na memorandumu firme, potpisan i overen pečatom od strane odgovornog lica.  Prema dosadašnjim instrukcijama, neophodno je da za svakog radnika, predviđenog da radi u drugoj i trećoj smeni, firme izdaju radni nalog.