KIKINDA- Nekadašnji kikindski gimnazijalac! Milivoj Bajšanski, saradnik u nastavi i doktorand Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, održaće u Narodnoj biblioteci “Jovan Popović” predavanje o načinu portretisanja junaka u epskoj usmenoj poeziji. Poštovacima kulture i književnosti takođe će se predavanjem “Marko Kraljević kao lik i ličnost” obratiti i prof. emeritus dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, takođe sa novosadskog Filozofskog fakulteta.

Nakon što je početkom februara u rodnom selu predstavio književni prvenac “Sve junake po imenu znadem” (atribucija junaka u pesmama Tešana Podrugovića), u izdanju novomiloševačkog Banatskog kulturnog centra, uz finansijsku podršku Grada Kikinde, potom u martu knjigu predstavio na svom fakultetu, u okviru predstavljanja folklorističkih monografija saradnika Centra za istraživanje srpskog folklora Filozofskog fakulteta, Milivoj Bajšanski družiće se sa Kikinđanima.

Profesorka Pešikan Ljuštanović će, na osnovu svog višedecenijskog bavljena usmenom književnošću, pričati o Marku Kraljeviću kao liku epske narodne književnosti. Pokušaće da načini distancu od književnosti i predstavi Marka kao ličnost koja je bivstvovala. Tme će ukazati na razlike između realije i oblikovanja junaka Marka u usmenom stvaralaštvu zajednice.
Bajšanski će, na osnovu svoje prve knjige, koja je proistekla iz njegovog master rada, ali i svog šireg naučnog dometa, ukazati publici na koji način se oblikuje junak u epskoj narodnoj poeziji, poput imenovanja, oružja, konja, oružja i drugih elemenata atribucije:

– Moje predavanje je zamišljeno tako da na reprezentativnom korpusu epskih usmenih pesama, a omeđenim najviše pesmama Tešana Podrugovića, najboljeg pevača Vuka Karadžića, pokažem kako se oblikuje figura junaka.

Među tim junacima će biti oni koji zavređuju pažnju jer su individualizovani u odnosu na ostale junake, pre svega su to: Marko Kraljević, Miloš Vojinović, Boško Jugović, Grujo Novaković, Banović Strahinja i drugi- najavio je Bajšanski za GRADSKI  o čemu će, pored ostalog, biti reči u Narodnoj biblioteci “Jovan Popović”.

(foto, privatna arhiva i GRADSKI)