KIKINDA- Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava korisnike da od danas potpuno obustavlja neposredan rad sa strankama. U saopštenju za javnost se navodi da neće postojati mogućnost prijavljivanja na evidenciju, niti ličnog javljanja tražilaca zaposlenja:

-Sve mere i usluge u potpunosti se obustavljaju. Po prestanku vanrednog stanja, ažuriraće se evidencija o tražiocima zaposlenja. Obustavlja se prijem zahteva za učešće u merama aktivne politike zapošljavanja. Korisnici usluga će sva prava moći da ostvare po uspostavljanju redovnog poslovanja. Molimo sve poslodavce koji podnose zahtev za izdavanje/ produženje radne dozvole da ga upute elektronskim putem na mejl adrese filijala, u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na web sajtu
NSZ u odeljku dokumenti/dozvole za rad, Takođe molimo sve klijente da koriste alternativne oblike komunikacije – telefon, mejl i drugo- stoji u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Telefoni za kontakt kikindske Filijale NSZ su 0230/411-766 i 411-706. Ispostava Čoka: 063/755-23-09, Ispostava Novi Kneževac: 0230/81-413, Ispostava Ada: 024/851-045, Ispostava Kanjiža: 024/873-391 i Ispostava Senta: 064/192-25-57.