KIKINDA- Sredinom ove godine počeće izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad, dok kikindski Gerontološki centar očekuje realizacija tri kapitalna infrastrukturna projekta, čija je ukupna vrednost procenjena na oko 245 miliona dinara.

Dobre vesti iz oblasti socijalne zaštite danas je u naš grad doneo resorni ministar Zoran Đorđević. Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad započeće, najskasnije, ovog leta jer su sredstva obezbeđena:

– Svi objekti Centara za socijalni rad u Srbiji biće identično opremljeni, ali neće biti iste površine.  U zavisnosti od veličine opština i gradova, predviđeno je pet različitih kvadratura objekata- rekao je Đorđević. Kako saznajemo, umesto Semlačke ulice, nova adresa ove ustanove biće u Miloša Ostojina. Finansijsku konstrukciju, čiji detalji nisu saopšteni, obezbedili su Kancelarija UN za projektne usluge, resorno ministarstvo i lokalna samouprava:

– Prošle godine smo sa UNOPS-om pokrenuli projekat izgradnje novih Centara za socijalni rad u svim opštinama i gradovima. U prvom krugu izgradnje, među pet gradov,a nalazi se i Kikinda. Dobićete potpuno nov i moderan Centar za socijalni rad- kazao je ministar Đorđević. O tri kapitalna projekta koji će poboljšati rad kikindski Gerontološkog centra konkretnije je govorio Svetislav Vukmirica, direktor te ustanove:

– Radi se o izgradnja novog objekta u Starom domu, drugoj  fazi rekonstrukcije zgrade Novog doma i druge faze adaptacija nekadašnjeg Doma učenika, u ulici Đure Jakšić, za potrebe otvaranja Prihvatilišta i Sigurne kuće.

Spremno dočekujemo ove projekte kako Gerontološki centar,  u pravom smislu, bio najbolji, a da korisnici imaju najviše od toga- poručio je on, dok je gradonačelnik, Pavle Markov, izneo podatke koji se tiču lokalne samouprave u domenu socijalne zaštite:

-Mi smo u gradskom budžetu za 2020. godinu opredelili 135 miliona dinara za poboljšanje uslova rada ustanova socijalne zađštite i njihovih korisnika.  Uočili smo da je tokom prethodne tri godine opao broj korisnika socijalne zaštite. To  nedvosmisleno govori o uzlaznoj putanji privrednog života u Kikindu- kazao je Markov.

U okiru radne posete Kikindi, ministar Đorđević obišao je Stari i Novi dom Gerontološkog centra, kao i korisnike Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama “Čigra”. Pre toga se sreo i razgovarao  i sa zvaničnicima  Gerontološkog centra, Centra za socijalni rad, Nacionalne služne za zapošljavanje i PIO fonda.