NOVI KNEŽEVAC/KANJIŽA-  U još jednoj akciji koju su pripadnici Policijske uprave u Kikindi i Žandarmerije sproveli, u saradUnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, grupa od oko 290 migranata prebačena je sa severa Banata i Bačke u prihvatni centar u Preševu. I ova grupa iregularnih migranata pronađena je van kampova, na području mesta Majdan, Rabe i u Horgošu.

8 2

Migranti su u autobusima prebačeni u prihvatni centar u Preševu, gde će im biti obezbeđeno poštovanje svih zakonskih i ljudskih prava, medicinska zaštita, ishrana i adekvatan smeštaj. Prethodna akcija, na istim lokacijama, izvedena je pre desetak dana. Tada je na području mesta Majdan i Rabe kod Novog Kneževca zatečeno oko 170 migranata, a još 140 u Horgošu.

6 1 1

Ovi iregularni migranti  smešteni su u prihvatne centre u Pirotu i Divljanima kod Bele Palanke. U pograničnim mestima na severu Banata i Bačke  identične akcije već su sprovedene u nekoliko navrata, a grupe migranata tada su iz opština Novi Kneževac i Kanjiža prebačeni u prihvatni centar u Preševu.

P1220608 1

Migranti su očigledno u pograničnim područjima konstantno prisutni, u nadi da će nekako ilegalno preći iz Srbije u Mađarsku. U blizini je i tromeđa naše zemlje sa Mađarskom i Rumunijom. Migranti su iz Sirije, Maroka, Libije, Alžira i drugih gradova, a svakodnevno mogu da se vide i na ulicama Kikinde.

(foto, MUP i GRADSKI)