KIKINDA- Dvodnevna stručna edukacija prilika je da se profesionalcima u institucijama koji rade sa ženama žrtvama seksualnog i drugih specifičnih oblika nasilja, pruže preciznija odredišta kako da postupaju sa njima i pruže im pomoć. To je na početku skupa u kikindskom Centru za stručno usavršavanje poručila Anastasija Dakić, koordinatorka projekta:

DSC 0095

– Projekat organizuje Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova , u saradnji sa agencijama UN, kao i Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za ravnopravnost.

DSC 0085

Naš Sekretarijat organizuje edukacije za stručnjake u institucijama i organima lokalnih samouprava, kako bi što efikasnije pomogli ženama žrtvama nasilja iz marginalizovanih grupa, kao i ženama žrtvama specifičnih oblika rodno zasnovanog nasilja.

DSC 0092

Obuka u okviru projekta organizovana je u 20 vojvođanskih opština i gradova- saopštila je Dakić i dodala da je aktuelni program edukacije zapravo treća faza realizacije projekta “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Vojvodini”.

DSC 0090

Danica Todorov, predavačica na ovom seminaru, istakla je da je ovaj stručni skup namenjen zaposlenima u institucijama nadleženim u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici:

DSC 0081

-U fokusu su nam  žene iz marginalizovanih grupa poput žena sa invaliditetom, Romkinja, ali i žene sa sela koje teže dolaze do institucija.

DSC 0088

Bavimo se i specifičnim oblicima nasilja kao što je seksualno nasilje, silovanje, proganjanje i prinudni brak. Neophodno je da nadležne institucije prepoznaju i senzibilišu se za probleme ovih žena. Najviše nedostaje  dugoročna psihosocijalna podrška ženama i deci koje su žrtve nasilja- ocenila je Todorov.

DSC 0089

Članica GV za nacionalne manjine, rodnu ravnopravnost i brigu o parodici, Ramona Tot,  konstatovala je da je ovo bolna tema, s obzirom da je nasilje u porodici, a naročito prema ženama, u našem društo odavno prisutno:

DSC 0086

-Ovo je dobra prilika da se učesnici dodatno edukuju. Nova znanja koristiće im u radu sa žrtvama nasilja- kazala je Tot. Semiraru prisustvuju stručnjaci Centara za socijalni rad, zdravstvrnih ustanova, policijski službenici, pravosuđa….