BEOGRAD/KIKINDA- U Palati Srbija! Kompanija NIS obeležila je 15 godina od uspostavljanja programa društvene odgovornosti na lokalu “Zajednici zajedno” i predstavila rezultate 1.136 projekata koji su realizovani u 13 gradova, a među kojima je i Kikinda.

U projekte je, kako se čulo, NIS uložio 1,7 milijardi dinara. Generalni direktor NIS-a, Kiril Tjurdenjev, izjavio je da  je zahvaljujući ovom programu unapređen rad više od 180 obrazovnih ustanova, 40 institucija kulture, 45 bolnica i domova zdravlja,

Kompanija donirala je 14 sanitetskih i patronažnih vozila i uredila više od 146 dečjih igrališta i sportskih terena, a to je bio slučaj i u našem gradu.

Program “Zajednici zajedno” je usmeren na unapređenju uslova za obrazovanje i na podršku projektima osnovnih i srednjih škola u domenu osamrevenjavanja nastavnog procesa i infrastrukture objekata,  kao i projektima naučno – istraživačkih organizacija i naučno – tehnoloških parkova.

Svečanosti u Palati Srbija, pored ostalih, prisustvovali su Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde, ali i Saša Tanackov, član GV i dr Dušan Prekratić, predstavnik korisnika sredstava programa “Zajednici zajedno”. Kikindi je zahvaljujući ovom programu dosad dobila blizu 272 miliona dinara, a podržana su 172 projekta. Šta je naša lokalna zajednica dobila na jubilarnom 15. konkursu pročitajte OVDE