KIKINDA- Učinak kikindske policije u prethodnoj 2019. godini, u oblasti suzbijanja kriminala, veoma je dobro ocenjen. Brojke nedvosmisleno govore da je po većini parametara to, u ovoj oblasti policijskog rada, najbolja uprava u Srbiji.

Kako saznaje portal GRADSKI, na području koje je pod ingerencijom PU Kikinda, a obuhvata Sentu, Adu, Čoku, Novi Kneževac, Kanjižu i naš grad, lane je bilo čak 20 procenata manje svih krivičnih dela. Procenat rasvetljavanja krivičnih dela veoma je dobar i iznosi 53 odsto.

Prošle godine dogodila su se četiri ubistva i sva su brzo i efikasno rešena, a počinioci otkriveni i uhapšeni. Najveće procentualno smanjenje, u odnosu na isti period 2018. godine, odnosi se na razbojništva i iznosi 59 procenata.

Nešto bolji rezultat osvarile su samo njihove kolege u Pirotu. Dobrim i efikasnih radom, policijski službenici uspeli su da rasvetle čak 93 odsto razbojništava počinjenih na području Policijske uprave Kikinda. Nanošenje teških telesnih povreda isto tako je umanjeno, i to za 42 odsto.

Istovetan je slučaj i sa teškim krađama kojih je bilo 37 procenata manje u odnosu na isti period 2018. Krađe su smanjene za oko 20 odsto. Nema sumnje da je ovaj deo Banata i Bačke za ljude “sa one strane zakona”, zahvaljujući efikasnom radu kikindske policije, sredina u kojoj ne mogu da se razmahnu i bave mutnim poslovima, a da za tako nešto ne odgovaraju.