KIKINDA- Predložite pojedince i pravna lica! Konkurs za dodelu Nagrade grada Kikinde i gradskih priznanja otvoren je do 15. decembra.

Nagrada grada Kikinde, kao najviše priznanje, dodeljuje se 28. decembra, na Dan grada, fizičkom licu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva.

Ovo, ali i ostala gradska priznanja uručuju se fizičkim ili pravnim licima sa prebivalištem, odnosno, sedištem na teritoriji grada Kikinde i to za značajna ostvarenja u oblasti kulture, obrazovanja, zdravstva, privrede i preduzetništva, sporta, humanosti i dobrotvornog rada.

Nazvana su po znamenitim građanima Kikinde, koji su dali nesporan i značajan doprinos u oblasti svoga rada i delovanja. U skladu sa tim, gradsko priznanje u oblasti obrazovanja nosi naziv “Dr Pavle Kenđelac”, kulture “Jovan Ćirilov”, privrede i preduzetništva “Stefan Bon”, sporta “Nika Mirkov”, zdravstva “Dr Ranko Petrović”, a za oblast humanosti i dobrotvornog rada “Melanija Nikolić Gaičić”.

Predloge za dodelu nagrada i priznanja mogu podneti preduzeća, ustanove, druge organizacije, organi i asocijacije, grupe građana i pojedinci sa teritorije grada Kikinde.

Predlog se dostavlja pisano i podatke o kandidatu i ishodima njegovog rada, obrazloženje, naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže i eventualne dokaze koji potvrđuju navode obrazloženja. Predlozi se dostavljaju do 15. decembra na adresu:

GRAD KIKINDA, GRADSKA UPRAVA

Kancelarija br. 80, Trg srpskih dobrovoljaca 12, 23300 Kikinda

sa naznakom: ZA NAGRADU GRADA KIKINDE