KIKINDA- Simbolično, na Svetski dan šuma! Radnici JP “Kikinda” priveli su kraju sadnju 1.500 mladica hrasta lužnjaka. U delu atara Derić, pošumljena je parcela od hektara.

Miodrag Radovanović, diplomirani inženjer šumastva JP “Kikinda”, saopštio je  da je prolećnom sadnjom obuhvaćeno oko 14 hektara:

-Ova parcela jedna je od mnogih koje smo pošumili u prethodnom periodu.

U saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, ozelenili smo gradsko groblje i lokaciju kod postrojenja za preradu otpadnih voda- naveo je Radovanović i dodao da se radi na izradi novog planskog dokumenta.

Osnove gazdovanja šumama u narednom desetogodišnjem planu, prema rečima Radovanovića, predviđaju oko 42 odsto više površina pod šumama u odnosu na prethodnu. Konkretno, zauzimaće ukupno oko 500 hektara:

-Parcele  predviđene za pošumljavanje smo dobili preko gradskog programa zaštite, unapređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, u svrhu pošumljavanja.

Apelujem na zemljoradnike da vode računa prilikom tretiranja herbicidima u blizini mladih zasada i vetrozaštitnih pojaseva. Takođe, pozivam ih da ne pale biljne ostatke jer  vatrena stihija može da napravi veliku štetu i uništi novopodignute zasade- rekao je Radovanović.

Kao značajnu novinu izdvojio je pokretanje Službe za održavanje gradskih vetrozaštitnih pojaseva i šuma:

-Službu pokrećemo u saradnji sa lokalnom samoupravom i resornim Sekretarijatom, a radiće pod okriljem JP “Kikinda”.

Pribavljena je potrebna mehanizacija i angažovano ljudstvo. Želimo da na taj način obezbedimo gazdovanje novopodignutim zasadima.

U prethodnom periodu, najveći problem ogledao se u održavanju zasada- kazao je Radovanović i izneo podatak da su na godišnjem nivou sadili oko 15 hektara novih “gradskih pluća”. U  JP “Kikinda” planiraju da ukupnu godišnju sadnju povećaju na 20 do 25 hektara.