KIKINDA- Javni poziv za otkup seoskih kuća u okviru Regionalnog stambenog programa traje do 1. juna, a ova vrsta pomoći namenjena je izbeglicama sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji grada Kikinde.

Dokumentaciju za učešće na javnom pozivu mogu preuzeti u lokalnoj kancelariji povereništva za izbeglice i migracije, koja se nalazi u Gradskoj kući. Korisnici koji su u programima pomoći za građevinski materijal i ekonomsko osnaživanje mogu kontaktirati kancelariju povereništva od 8 do 15 časova radi dobijanja svih neophodnih informacija. Kontakt telefon kancelarije povereništva je 410-164.

U Kikindu i okolna sela, tokom ratnih 90-tih, slilo se oko 7.300 izbeglih. Kroz osam kolektivnih centara je prošlo 3.500 ljudi. U cilju njihovog zbrinjavanja, sa donatorima i Kikindom, do sada je obezbeđeno 313 stambenih rešenja.

Dodeljeno je 65 stanova, otkupljeno 84 seoskih domaćinstava, dok su 62 porodice  finansijski značajno osnažene. Stotinak njih se opredilo za pomoć u građevinskom materijalu. Krajem januara,  krov nad glavom dobilo je 25 izbegličkih porodica. Oni su se uselici u stmbenu zgradu, u ulici Pere Segedinca.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)