KIKINDA- Na obodima grada i u nekoliko sela! Zainteresovani su mogli da uzmu u zakup poljoprivredno zemljište u javnog svojini grada. U ponudi je bilo 30 parcela, odnosno nepunih 30 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je namenjeno, pre svega, za košenje.

Miroslava Narančić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, saopštila je da je do kraja godine deset parcela izdato u zakup:

Izdato je nešto više od 11 hektara. To znači da će naredni krug za izdavanje biti raspisan već početkom narednog meseca.

Uglavnom se radi o parcelama za košenje trave koja se nalaze u građevinskom rejonu, ali i u selima, a u zavisnosti od lokacije, cena se kreće od  6.592 do 43.760 dinara po hektaru. Zemljište se izdaje od 1. aprila do 31. decembra- rekla je ona.

Ako se, otkrila je Narančić, desi da po  zatvaranju javnog oglasa za jednu parcelu postoje dve ponude sa istom cenom, u roku od tri dana, oba ponuđača dobiće šansu da ponude veću cenu, a parcelu će u zakup dobiti onaj ko ponudi više:

-Za zakup su preostale parcele u neposrednoj blizini JP “Kikinda”, na obodima grada, u ulici Sutjeska, ali i u Sajanu , Mokrinu, Banatskom Velikom Selu i Ruskom Selu. Pravo da konkurišu imaju fizička lica sa statusom poljoprivrednog gazdinstva i pravna lica.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na pisarnici Uslužnog centra. Dodatne informacije mogu da se dobiju u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvojsaopštila je Narančić.