KIKINDA- Važna tema! Miodrag Gluščević, programski direktor za urbani razvoj, životnu sredinu i komunalne delatnosti u Stalnoj konferenciji gradova i opština, ali i njegove koleginice, približili su kikindskim srednjoškolcima projekat UNICEF-a, koji se tiče uticaja izmenjenih klimatskih promene na vodosnabdevanje, sanitaciju, higijenu i zdravlje dece i mladih.

Prezentaciji projekta WАСХ prisutvovali su učenici Gimnazije “Dušan Vasiljev”, dok su partneri u ovom projektu Sekretarijat za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, JP “Kikinda”, Zavod za javno zdravlje i Crveni krst:

-Nakon Sombora, Novog Sada i Subotice, radionicu smo održali i u Kikindi, a poseban fokus je na deci i mladima.  Naš zadatak je da otvorimo diskusiju o tome kako klimatske promene utiču na vodosnabdevanje, higijenu i zdravlje dece i mladih.

Takođe, bavimo se time kako deca i mladi mogu da se uključe u donošenje odluka i razvoj javnih politika u ovom sektoru- saopštio je Gluščević i dodao da je ovim projektom obuhvaćemo pet gradova u Vojvodini. Osim Sombora, Novog Sada, Subotice i Kikinde, uključena je još i Sremska Mitrovica.

Miroslava Narančić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, navela je da su u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština sproveli anketu na ovu temu:

– Cilj ovog projekta jeste da se mladima približi uticaj klimatskih promena na oblast vodosnabdevanja, sanitacije i higijene, ali i kako to može da se odrazi na njihovo zdravlje- rekla je ona.

 

 

 

.