KIKINDA- Na inicijativu Ivane Radovanović, doktora likovnih umetnosti i docenta Fakulteta likovnih umetnosti sa Cetinja, a uz podršku dekana mr Marka Markovića, ove godine je obnovljena saradnja između te visokoškolske ustanove i kikindskog Centra za likovnu i primenjenu umetnost “Terra”.

Sporazum ove dve institucije o saradnju na planu likovnih umetrnosti (skulpture u terakoti), edukacije, muzeološke prakse i interkulturalnog dijaloga potpisan je pre 12 godina, a neprekidno se odvijao do 2015.

Nastavak međunarodne institucionalne saradnje konkretizovan je dolaskom šestoro studenata Master studija u Kikindu.

U ateljeu “Terra” realizovali su radionicu iz oblasti tehnike vajanja skulpture u terakoti. Masterklasove na temu skulpture u terakoti vodio je mr Slobodan Kojić, akademski vajar, osnivač i direktor “Terre”, i bivši profesor Fakulteta likovnih umjetnosti sa Cetinja.

Budući da rad i boravak u objektu stare ciglane i crepane, koji ima status spomenika kulture od znacaja za industrijsko nasleđe, nudi sve raspolozive tehničke i tehnloške uslove za prenošenje znanja, studentima je tokom sedmodnevne praktične nastave, paralelno prenešeno i četrdeset godina integrisanog iskustva u radu sa glinom.

Pored skulptorske prakse, studenti su imali priliku i da se upoznaju sa osnovama ReOrg metoda, internacionalno priznatog inovativnog načina reorganizacije i optimizacije muzejskih depoa, koji se od ove godine implementira u depou “Terra”.

Transfer znanja iz oblasti muzeološke prakse je od izuzetnog značaja za samo upravljanje, dokumentovanje i adekvatno čuvanje umetničkih predmeta što su gosti iz Crne Gore prepoznali kao primer dobre prakse koji bi prilagodili svojim potrebama i realizovali u budućnosti u okviru svojih institucija.

Od samog osnivanja simpozijuma “Terra” jedno od osnovnih prioritetnih osa, pored prezentacije savremenog stvaralaštva, jeste i aktivna participacija na polju multikulturalizma i  interkultiuralizma.

Međunarodna institucionalna saradnja sa akademskim institucijama iz regiona potvđuje generalnu ideju centra “Terra” da se kroz ovakve projekte doprinese bilateralnoj saradnji zemalja učesnika.

To se odnosi na umrežavanju, jačanju interkultiralnog dijaloga i očuvanju kolektivne memorije i kulturnog razumevanja kao ogledala zajedničke prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.