TM

KIKINDA- Ovako bi, u najkraćem, mogla da se oceni poseta našem gradu počasnog konzula Republike Moldavije u Rumuniji. Profesor dr Sofronije Silviu i direktor firme “Leones”, Boris Čebanom, obišli su danas fabriku crepa i pločica “Toza Marković”. Prethodno ih je primio Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde:

– Počasni konzul Sofronije Silviu izrazio je želju da se uspostavi saradnja sa firmama iz našeg grada. U fabrici “Toza Marković” razmatrana je mogućnost izvoza opekarskih proizvoda na moldavsko tržište.

Lokalna samouprava želi da bude posrednik kako bi se uspešno realizovala buduća ekonomska saradnja sa gradovima iz Moldavije.

Pokrenuta je i inicijativa da se Kikinda zbratimi sa jednim od moldavskih gradova- saopštio je Lukač. Počasni konzul Republike Moldavije u Rumuniji, prof. dr Sofronije Silviu, konstatovao je da Srbija i Kikinda imaju dugu i bogatu  tradiciju proizvodnje crepa i pločica:

– Moldavija ima četiri miliona stanovnika i iste smo, pravoslavne, vere kao i Srbi. Religija nas već spaja, a sada je važno da saradnju ostvarimo i na ekonomskom planu.

Prvi put smo u Kikindi, Lepo smo dočekani, a zaista bi bilo lepo da se u narednom periodu Kikinda zbratimi sa nekim od gradova u Moldaviji- kazao je Silviu.

(foto, Čedomir Vujanić i GRADSKI)