BEOGRAD/KIKINDA- Konkurs otvoren do 11. avgusta! Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

ART 0345

Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu da se do 11. avgusta prijave u policijskim stanicama po mestu prebivališta.

ART 0332

Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac i 250 na radnom mestu granični policajac.

policijski sluzbenici

Za područje Policijske uprave u Kikindi potrebno je 14 polaznika za radno mesto policajac, pet za radno mesto saobraćajnog policajca i osam polaznika za radno mesto graničnog policajca.

P1290015

Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje.

Policija scaled

Uslovi konkursa mogu da se vide na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sa sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.