KIKINDA- Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost odobrio je sredstva Visokoj strukovnoj školi za obrazovanje vaspitača sredstva na ime dva konkursa za sufinansiranje, za koji je dokumentaciju poslala najstarija vaspitačka škola u Vojvodini.

Iznos od 1,1 milion dinara odobren je za krečenje i zamenu poda amfiteatra, a još 290.000 dinara za kupovinu kolor štampača, sa kojim će biti omogućena štampa materijala za nastavu i izrada diploma i dodatka diploma.

Direktorica ove obrazovne ustaove, dr Angela Mesaroš Živkov, saopštila je da su ugovori potpisani u Pokrajinskoj vladi, a da će nakon dobijanja sredstava ove projekte i realizovati. Od izgradnje amfitetra, ovo će biti prvo veće ulaganje u ovaj deo Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača.