KIKINDA- Vazduh u našem gradu je čist ili neznatno zagađen. To pokazuju rezultati merenja kvaliteta vazduha. U Kikindi taj posao Zavod za javno zdrablje, u saradnji s lokalnom samoupravom, obavlja duže od četvrt veka.

Najkritičniji su zimski meseci, kada kvalitet vazduha mogu da naruše oni koji ne koriste klasične energente, nego za grejanje koriste otpadne materije poput gume, plastike, stiropora… Stručnjaci upozoravaju da suspendovane čestice u vazduhu direktno utiču na respiratorni trakt, a pojačane tegobe mogu da osete, pre svega, hronični bolesnici. Takve situacije ove godine nije bilo.

U sklopu skromnijeg obeležavanja Svetskog dana čistog vazduha, zvaničnici lokalne samouprave i kikindskog Zavoda za javno zdravlje fokusirali su se podatke koji proističu iz monitoringa. Obavezan edukativan deo u kom, prilikom obeležavanja svih važnijih ekoloških datuma, učestvuju učenici osnovnih škola, ostavljen je za vremena kad epidemiološku situacija više neće opterećivati situacija sa virusom korona:

Miroslava Krnić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj, navela je da su u Kikindi, na osnovu monitoringa, registrovane specifične zagađujuće materije za ovu sredinu: suspendovane čestice, ukupne taložne materije, čađ, aromatični ugljovodonici i zagađujuće materije koje potiču iz industrije:

– Na osnovu monitoringa i godišnjeg izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine, možemo da kažemo da je vazduh u Kikindi, pripada prvoj kategoriji. To znači da je vazduh čist ili neznatno zagađen. U grupi smo retkih gradova u Vojvodini, u kojima je sprovedena kompletna procedura izrade planskih dokumenata o zaštiti vazduha, nego se obavlja i kontinuiran monitoring.

Prema Zakonu o zaštiti vazduha,  lokalne samouprave su u obavezi ds izrađuju kratkoročne planove, kao i planove povećanja zagađujućih materija u vazduhu. Rezultati kvaliteta vazduha građani mogu da prate na sajtu kikindskog ZZJZ i na zvaničnoj stranici Grada Kikinde- ukazala je Krnić.

U gradu i selima postoji 12 mernih mesta, dok se u ulici Šumica i kod OŠ “Žarko Zrenjanin” nalaze dve automatske stanice. U odnosu na period od pre 25 godina, u kikindskom vazduhu više se ne detektuju povećane koncentracije metala. Pod lupom je naročito kvalitet vazduha u indutrijskim delovima grada, koji kontrolišu nadležne lokalne, pokrajinske i republičke institucije:

– Što se tiče poslednjeg rezultata kvaliteta vazduha, mogu da kažem da je zadovoljavajući, čak i tokom poslednjih šest meseci. Tek povremeno imamo iskakanje pojedinih zagađujućih materija, poput susprendovanih čestica, veličine 2,5 do 10 mikrona. Ostali parametri su u dozvoljenim granicama.

Najkritičniji su zimski meseci. Srećom, zbog gasifikacije, u Kikindi ima malo individualnih ložišta.. Lane, krajem oktobra i početkom novembra, imali smo povećanu koncentraciju suspendovanih čestica. To se, inače, retko dešava. Ove godine još uvek nismo imali takvu situaciju- rekla je dr Sanja Brusin Beloš, načelnica Odeljenja higijene i humane ekologije u ZZJZ.

(foto, Čedomir Vujanić)