NOVI BEČEJ- Na Svetski dan Roma, 8. april, završava se mesec ženskog romskog aktivizma koji je počeo 8. marta. U organizaciji Romske ženske mreže Banata kursevi za šminku, manikir, pedikir, knjigovodstvo, ali i kurs engleskog jezika, bili su okosnica meseca Romskog ženskog aktivizma.

Ove godine kampanjom pod nazivom: “Ja mogu da biram:Tradicija Da-Ne”, sa željom da se podigne  vidljivost Romkinja u našem društvu, svaka organizacija, u okvirima svojih lokalnih i aktivističkih kapaciteta, pokušavala je da promeni predrasude i stereotipe o Romkinjama, ali i da utiču na promene njihovog položaja u lokalnim zajednicama. Koliko je težak život i koliko se ukorenjene tradicionalne prepreke da Romkinje ostvare svoja prava, želje i ambicije vidi se iz mnogih slučajeva sa kojima se susreću aktivistkinje Multietničke feminističke mreže.

Vesna Ćerimović iz Udruženja Novi Bečej, kaže da podrška institucija u slučajevima diskriminacije i nasilja nad Romkinjama postoji jer je, pored ostalog, omogućuju potpisani protokoli i mehanizmi saradnje, ali da ima još mnogo prostora da se ona unapredi. Koliki su ti slučajevi često teški i stresni, govori podatak da su aktivistkinje obavezne da jednom mesečno posete psihologa, kako rad na ovakvim slučajevima ne bi uticao na njihovo mentalno i fizičko zdravlje.

Dragana Barbul, aktivistkinja Udruženja Roma Novi Bečej, smatra da do svesti o sopstvenim pravima Romkinje najpre dolaze ekonomskim osnaživanjem i nezavisnošću:

– Zato su za mene od svih ozbiljnih segmenata akcije meseca romskog ženskog aktivizma najefikasniji onlajn kursevi koji će omogućiti nekima od polaznica da se ekonomski osamostale, što im daje mogućnost da se izbore i za mnoga druga prava koja nemaju hrabrosti da zahtevaju zbog straha i nesigurnosti usled ekonomske zavisnosti-rekla je ona.

Rani, maloletnički brakovi za čije iskorenjivanje se intenzivno bore i novobečejsko Udruženje Roma i Romska ženska mreža Banata, takođe su se našli u fokusu meseca ženskog romskog aktivizma. Kao jedna od najvećih prepreka ka ostvarenju osnovnih ljudskih prava, zaustavljanje tradicije maloletničkih brakova je jedan od osnovnih strateških pravaca rada Multietničke feminističke mreže Vojvodine.

Kao jedna od najvećih prepreka  ka ostvarenju osnovnih ljudskih prava, zaustavljanje tradicije maloletničkih brakova je jedan od osnovnih strateških pravaca rada Multietničke feminističke mreze Vojvodine. U Srbiji, prema poslednjem popisu, živi više od 147.000  Roma. Svetski dan Roma obeležava od 1990. godine, u znak sećanja na prvi Svetski kongres Roma, koji je održan od 7. do 11. aprila 1971. godine u Česfildu kod Londona.