KIKINDA- Operativno-taktička vežba subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji “SISTEM 2021”, u vezi sa vanrednim događajima i situacijama, održaće se u petak, istovremeno, na 50 lokacija, 24 grada i 26 opština.

Kako saznaje portal GRADSKI, u našoj sredini će se vežba “Sistem 2021” održati na delu starog ruskoselskog puta. Učestovaće policajci, vatrogasci, Hitna pomoć, Crveni krst…

U Srbiji će  ova operativno-taktička vežba uključiti oko 8.000 ljudi, koji će prikazaće trenutni stepen pripremljenosti i sinergiju svih subjekata i činilaca u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko- tehnološke nesreće, koja dosad nije izvođena u ovom formatu.

U Severbobanatskom okrugu, vežba će se na području opštine Kanjiže. Operativni centar 112 Kikinda, u petak će aktivirati pojedine sirene za uzbunjivanje u naseljenim mestima Kikinda, Banatska Topola i Bašaid emitovanjem znaka “prestanak opasnosti” za početak i kraj vežbe.