NOVI SAD- Veliki trud u zaštiti orlova krstaša ove godine doprineo je da se izlegne pet orlića. Međutim, krajem juna olujno nevreme u Banatu srušilo je jedno gnezdo. Krhka grana kanadske topole popustila je pod naletom snažnog vetra, a prilikom pada jedan od dva mladunca je nastradao.

Druga ptica u tom gnezdu spasena je brzom reakcijom saradnika Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, lovočuvara Radenka Cvejanova iz Srpskog Krstura, koji već godinama budno motri i brine o orlovima. Uz podršku čuvara zaštićenog područja “Pašnjaci velike droplje” i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, naše kolege su zbrinule preostalog mladunca i omogućili da u improvizovanom gnezdu roditelji nastave da ga hrane. U čast lovočuvara koji je spasao orlića kod Banatskog Aranđelova, taj mladunac po njemu je nazvan Radenko.

Drugi obeleženi krstaš, mlada ženka iz gnezda kod Mokrina, nazvana je Ivanka. I Radenko i Ivanka prethodnih dana izleteli su iz gnezda, a trenutno se zadržavaju u neposrednoj okolini svog doma u nepreglednim ravnicama severnog Banata. Uskoro će ih roditelji prisiliti da samostalno love i obezbeđuju obroke.

Prva godina života donosi najveće izazove za mlade orlove; šanse za preživljavanje značajno im umanjuju nedostatak hrane, trovanja, upucavanja i stradanja na dalekovodima.  Od prošle godine prati se kretanja još dva mlada krstaša, Mime i Mihajla i to uz pomoć savremene satelitske tehnologije.

Orlovi dobijaju i metalne i plastične ornitološke prstenove kako bi se znalo njihovo poreklo i starost. Praćenja orlova služe da se zabeleže kretanja, ponašanja i staništa koja posećuju kako bi im se omogućila efikasna zaštita na terenu. U slučaju povreda ili stradanja ptica, satelitski odašiljači pomažu da se brzo reaguje i ptice zbrinu ili da se urade neophodni uviđaji.

Ove godine akciju obeležavanja krstaša Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sprovelo je uz pomoć Departman za biologiju i ekologiju PMF-a u Novom Sadu, Lovačkog udruženja “Srpski Krstur”, Lovačkog udruženja “Perjanica” iz Mokrina, Naučno-istraživačkog društva studenata biologije i ekologije “Josif Panči”” i Mađarskog društva za zaštitu ptica i prirode (MME – BirdLife Hungary).

Ugostili smo i studente iz partnerskih organizacija iz Albanije (Albanian Ornithological Society) i Crne Gore (Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore) koji su imali prilike da se upoznaju sa procedurama i tehnikama obeležavanja divljih ptica- navode iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije

Orlovi krstaši, godinama unazad,  nezaobilazna su tema u medijima, što zbog činjenice da je to ptica koja krasi grb Srbije i predstavlja nacionalni simbol, kao i zbog toga što je zamalo iščezla sa našeg neba. Nedavno, 2016. bilo je poznato samo jedno gnezdo krstaša čija budućnost je bila u potpunosti prepuštena sudbini.

Danonoćno čuvanje tada jedinog gnezda omogućilo je uspešno gnežđenje i preživljavanje mladunaca. Obilasci terena, saradnja sa lovcima, poljoprivrednicima i raznim institucijama doprineli su da se na području severnog Banata značajno umanje trovanja divljih životinja, posebno ptica, čime su krstaši dobili više šansi za opstanak.

Prekretnica se dogodila u proleće 2020. kada su dva nova orlovska para počela da se gnezde na severu Banata. Uz dodatne napore na očuvanju staništa, postavljanju bezbednih gnezda, sprečavanju uznemiravanja, trovanja i ubijanja ptica, u zimu i proleće 2022. u srednjem Banatu još dva para krstaša napravila su gnezda, pa je populacija narasla na pet parova.

Dva srednjebanatska para nisu imala uspeh ove godine: jedan je prekinuo gnežđenje zbog nepoznatih razloga, a drugi par je napustio polog od dva jaja usled čestog uznemiravanja poljoprivrednim mašinama.

Obeležavanje krstaša tokom 2022. godine omogućeno je realizacijom projekta „Birds Without Borders – Phase II“ podržanog od strane Fonda za zapadni Balkan (Western Balkans Fund – WBF) i Evropske Unije kroz program u okviru poziva za podnošenje predloga regionalnih projekata „Podrška promociji regionalnih aktivnosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu“, kao i kroz projekat „PannonEagle LIFE“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku LIFE programa Evropske Unije.

(foto, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije)