KANJIŽA- Još jedna velika policijska akcija, koja je za cilj imala suzbijanju ilegalnih migracija, realizovana je danas na području opštine Kanjiža.

Foto MUP 3

Radna grupa, koja je formirana po nalogu ministra unutrašnjih poslova, nastavljajući dalji rad na suzbijanju ilegalnih migracija u, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Kikindi i Odredom Žandarmerije u Novom Sadu, pronašla je 201 iregularnog migranta.

Migranti

Kako saznaje GRADSKI, migranti su pronađeni u okolini Kanjiže, Horgoša i Martonoša, a izvršen je pregled četiri divlja kampa i tri stana. Migranti su sa četiri autobusa prevezeni u Prihvatni centar u Adaševcima.

Migranti 1

Policija će, i u narednom periodu, sprovoditi redovne kontrole kretanja i boravka migranata kako bi se očuvala bezbednost i sigurnost svih građana, kao i samih migranata.

(foto, MUP i GRADSKI)