KANJIŽA- Još jedna velika policijska akcija, koja je za cilj imala suzbijanju ilegalnih migracija, realizovana je danas na području opštine Kanjiža.

Radna grupa, koja je formirana po nalogu ministra unutrašnjih poslova, nastavljajući dalji rad na suzbijanju ilegalnih migracija u, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Kikindi i Odredom Žandarmerije u Novom Sadu, pronašla je 201 iregularnog migranta.

Kako saznaje GRADSKI, migranti su pronađeni u okolini Kanjiže, Horgoša i Martonoša, a izvršen je pregled četiri divlja kampa i tri stana. Migranti su sa četiri autobusa prevezeni u Prihvatni centar u Adaševcima.

Policija će, i u narednom periodu, sprovoditi redovne kontrole kretanja i boravka migranata kako bi se očuvala bezbednost i sigurnost svih građana, kao i samih migranata.

(foto, MUP i GRADSKI)