KIKINDA- Od 7 do 20 sati! Na nedeljnim lokalnim izborima u Kikindi i okolnim selima birači će se izjašnjavati za kandidate sa neke od pet odborničkih lista, koje je u zakonskom roku potvrdila Gradska izborna komisija.

Pravo glasa na predstojećim izborima ima 46.880 osoba, koliko ih je upisano u birački spisak. U odnosu na prethodne lokalne izbore, održane 21. juna 2020. godine, kad je bilo upisano 48.911 građana s pravom glasa, sad ih je 2.031 manje.

Za izbor odbornika Skupštine grada Kikinde, kao i na prethodnih izborima, ima ukupno 60 biračkih mesta. U gradu ih je 35, a u devet okolnih sela još 25 biračkih mesta.

Kako navode iz GIK- a, zakon dozvoljava mogućnost da birač glasa van biračkog mesta usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta. Shodno navedenom, glasanje van biračkog mesta nije dozvoljeno licima koja zbog prirode posla koji obavljaju, nisu u mogućnosti da, u vreme dok je biračko mesto otvoreno, obave glasanje na biračkom mestu.

Zakonom je propisano, takođe, da birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu, a to želi, može da obavesti izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja, a najkasnije do 11 časova na dan glasanja, odnosno birački odbor na dan glasanja, takođe do 11 sati. Građani se mogu javljati na 064 86 88 367.

Gradska izborna komisija izdala je ovlašćenje stranim posmatračima da 2. juna prate izborni proces i rad organa za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada Kikinde. To su posmatrači Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OSCE/ODIHR). U nedeljnoj trci za 39 odborničkih mesta, učestvovaće 142 kandidata sa pet odborničkih lista.

Odborničke liste

 1.”Aleksandar Vučić- Kikinda sutra”, prvi na listi Nikola Lukač

 2.”Savez vojvođanskih Mađara, dr Balint Pastor”, prvi na listi Zoltan Tot

 3. “Izaberi promenu-Ujedinjena opozicija Kikinde- Mirko Šoć”, prvi na listi Miroslav Grujić

 4.”Biram borbu! Biram Kikindu!”, prva na listi Olivera Kantar

 5. “Kikinda protiv nasilja- Milorad Miki Aleksić”, prvi na listi Milorad Aleksić