MOKRIN- Na zajedničkom zadatku! Bogica Božin, potpredsednik Lovačkog udruženja “Perjanica”, rekao nam su uvažili pismenu molbu Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u kojoj je od njih zatraženo da povedu računa o gnezdu para orlova krstaša, na lokaciji koju tokom prvomajskim praznika rado pohode izletnici.

Ornitolozi su izrazili zabrinutost što u blizini stabla na kom se nalazi gnezdo, ljudi tokom prazničnih dana puštaju glasnu muziku, galame i lože vatru. Reakcija Lovačkog udruženja “Perjanica” bila je pravnovremena, a briga o ovom paru orlova krstaša nije prestala nakom praznika:

– Naš prioritet jeste da sačuvamo gnezdo orlova krstaša koje se nalazi u Specijalnom rezervatu prirode “Pašnjaci velike droplje”. Krajem aprila obeležili smo mesto na kom se nalazi gnezdo orlova krstaša vidljivim trakama.

Ovo je ujedno i upozorenje građanima koji dolaze na pašnjake i provede vreme u prirodi da se ne približavaju gnezdu najmanje kilometer od označnog prostora. Pored traka postavili smo i table na kojima je naznačeno zbog čega je prostor obeležen.

Moram da pohvalim sve koji su boravili u rezervatu tokom prvomajskih praznika jer su ispoštovali obaveštenje i nisu uznemiravali orlove– kaže Božin i dodaje da je prostor na kom se gnezde krstaši i dalje obeležen, a da ga lovočuvar gsvakodnevno obilazi.

– Krstaš je kritično ugrožena vrsta. Ima ih manje od deset parova u celoj Srbiji.

Od izuzetne je važnstio da se svi uključimo u očuvanje ovih ptica- rekao je za GRADSKI Milan Ružič, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

(foto, LU “Perjanica” i DZZPS)