NOVI SAD- Mladunci orlova krstaša, Mima i Mihajlo, izlegli su na severu Banata, u proleće 2021. godine. Ova dva od ukupno četiri mladunca krstaša, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije aktivno prati uz pomoć najsavremenije satelitske tehnologije. Ornitolozima je poznato gde su se kretali od prvog izletanja iz gnezda, pa sve do danas:

– Mima i Mihajlo preleću ogromna prostranstva na jugu Panonske nizije. Od sredine jula pa do danas, Mihajlo je preleteo 6.815 , a Mima 6.320 kilometara, nebom teritorija tri države- Srbije, Mađarske i Rumunije.

Mladim krstašima prete mnoge opasnosti poput trovanja, stradanja na dalekovodima i gladi zbog čega ih mi svakodnevno pratimo. U slučaju neke opasnosti po njihov život mi i kolege iz država u okruženju bili bismo spremni da pristupimo hitnom spasavanju orlova-  kaže Maksim Karanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Junaci ove priče obreli su se u Mađarskoj sredinom januara gde su ih uočili i fotografisali mađarski istraživači tokom aktivnosti zimskog popisa ptica vodenih staništa i Panonskog popisa ptica grabljivica.

Na osnovu fotografija i praćenja kretanja orlova zaključuje se da su u odličnoj kondiciji i da su savladali veštine pronalaženja i ulova plena. Satelitsko praćenje i obeležavanje ptica ornitološkim prstenovima omogućava prezicno praćenje orlova što donosi dodatnu bezbednost i pruža značajne podatke o najvažnijim lokalitetima i staništima na kojima se zadržavaju i koje bi trebalo očuvati.

Orlovi krstaši se ubrajaju u najređe ptice u Srbiji budući da njihova populacija broji svega tri odrasla para. Krstaš, simbol sa nacionalnog grba, u Srbiji ima status kritično ugrožene vrste, te je svaka jedinka izuzetno je značajna za njihov opstanak.

Dužina tela krstaša, od vrha kljuna do vrha repa je oko 80 centimetara, a raspon krila kreće se od 180 do 215 centimetara. Odrasla jedinka je mase od 2,5 do 4,5 kilograma. Kao i kod drugih ptica grabljivica ženke su krupnije i masivnije od mužjaka. Krstaši postaju polno tek sa 5 godina starosti. Osnovna hrana krstaša su mali sisari poput tekunice i ptice srednje veličine. U prirodi mogu da dožive starost od oko 30 godina.

(foto, Ewa Glavati i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije)